Pradinis

Apie mus

Paslaugos

Kontaktai

  Bendrovės pagrindinės veiklos kryptys:

 • auditas,
 • konsultavimas mokesčių mokėjimo, įmonės ūkinės veiklos, finansiniais klausimais,
 • investicinių projektų rengimas ir įgyvendinimas,
 • turto vertinimas,
 • verslo vertinimas,
 • juridinės konsultacijos,
 • įmonių buhalterinės apskaitos vedimas ir tvarkymas,
 • konsultacijos ir praktinė pagalba apskaitos tvarkymo ir organizavimo klausimais.

Darbo apimtis

 • UAB “Auditoriai ir konsultantai” atlieka finansinių ataskaitų auditą pagal Tarptautinius standartus auditui, vadovaudamasi kitais Lietuvoje galiojančiais ir buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę reglamentuojančiais įstatymais ir norminiais aktais bei esama praktika.
 • Mūsų auditoriai laikysis buhalterio profesionalų etikos kodekso reglamentuotų etikos reikalavimų: dorumo, objektyvumo, nepriklausomumo, užtikrins gautos informacijos konfidencialumą, be specialių įgaliojimų jos neatskleis ir nenaudos, išskyrus įstatymo numatytus atvejus, atidžiai ir stropiai vykdys savo profesines pareigas, remdamiesi savo kompetencija audito srityje.
 • Atlikdami savo darbą pagal Tarptautinius standartus auditui, mes privalome pranešti akcininkams ir vadovybei apie pastebėtus reikšmingus vidinės kontrolės trūkumus. Todėl be oficialiosios audito išvados mes ruošiame kitą ataskaitą, skirtą vadovybei, kurioje apibendrinome ir labai reikšmingus, ir mažiau reikšmingus audito pastebėjimus, susijusius su apskaitos, administraciniais, finansiniais, juridiniais ir kitais veiklos klausimais, į kuriuos, mūsų nuomone, būtina atkreipti akcininkų ir vadovybės dėmesį.

  Įmonėje dirba 20 kvalifikuotų darbuotojų iš kurių 2atestuoti auditoriai.
  Įmonei vadovauja prezidentas, atestuotas auditorius Antanas Šiupienius, (auditoriaus pažymėjimo Nr. 000278)